در دوران بارداری و شیردهی به دلیل افزایش وزن مادر و تغییر فرم بدن مادر نیاز به یک بالش کاربردی تر و مناسب شرایط بیش از پیش احساس می شود. بهترین راه استفاده از بالش طبی بارداری با فوم هوشمند زیکلاس مد است.

شناسه محصول: d41d8cd98f00

توضیحات

خوابی آسوده حتی هنگام بارداری اغلب افراد از فواید بسیار بالشت بارداری غافلند. اهمیت این نوع بالشت بدلیل حمایت پشت، حفظ فاصله بین زانوان، نگهداری سرو شکم در وضعیت مناسب، کاهش درد شانه و گردن در هنگام خواب بسیار بالاست. به همین جهت استفاده از آن را در دوران بارداری و حتی شیردهی به شما توصیه می کنیم. زیرا این بالشت ضمن جلوگیری از چرخش به پشت و حفظ حالت به پهلوی چپ که بهترین حالت خواب در دوران بارداری است، باعث کاهش فشار و کنترل وزن کودک روی شکم و ستون فقرات شده و منجر به تسهیل گردش خون مادر و کودک به هنگام خواب می شود.