رطوبت ساز اکسیژن ساز مغزی پلیمری

توضیحات

دستگاه های اکسیژن ساز توانایی خالص سازی اکسیژن هوا را از سایر گاز ها و بخارات تا ۹۸ درصد خلوص دارند این خالص سازی باعث خشک شدن اکسیژن خروجی می شود که ممکن است در استفاده بلند مدت به مخاط دهان و بینی و ریه آسیب برساند